top of page

avtryck

Enligt 5 § TMG:

Francis Hesse fotografi
Ågatan 1

57275 Figeholm

Sverige

E-post: Kontakta(at)francishesse.com

Tel: 0730646074

Ansvarig för innehållet enligt paragraf 55 punkt 2 RStV:

Francis Hesse, kontakt och adress se ovan.

Skattenummer: tillgängligt

Källa: Imprintgenerator från e-recht24.de

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor skapade av webbplatsens operatörer
omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och
alla typer av utnyttjande utanför upphovsrättslagens gränser krävs
skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar
och kopior av denna webbplats är endast för privat, icke-kommersiellt bruk
Användning tillåten. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören,
Tredje parts upphovsrätt respekteras. I synnerhet anses tredjepartsinnehåll som sådant
markant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta.
Om vi ​​blir medvetna om några lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

dataskydd

Det är i allmänhet möjligt att använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. När det gäller personuppgifter (t.ex. namn,
Adress eller e-postadresser) samlas in, detta sker alltid på frivillig basis, så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex.
vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor.
Det finns inget fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part
möjlig.

Användningen av kontaktuppgifter publicerade som en del av det juridiska meddelandet
av tredje part att skicka information som inte uttryckligen efterfrågas
Reklam och informationsmaterial är härmed uttryckligen förbjudet.

bottom of page